Regulamin Programu Lojalnościowego

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest NBS Kosmetyka Profesjonalna Danuta Łazarczyk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30/1, 41-902 Bytom, NIP: 9540024032 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

3. "Sklep" - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem moyra.sklep.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

 

II. Zasady Programu Lojalnościowego

 

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy założyć konto w Sklepie.

2. Każdy zalogowany klient, który dokona zakupów w Sklepie otrzyma punkty o równowartości 5% wartości zakupów.

3. Uczestnik może sprawdzić stan zebranych punktów na swoim koncie w zakładce "Moje nagrody".

4. Punkty mogą być wykorzystane w dowolnym momencie.

5. Aby wykorzystać zebrane punkty, Uczestnik musi wejść w zakładkę "Moje nagrody" i kliknąć "Zmień moje nagrody na kupon zniżki".

6. Uczestnik, który nie odbierze przesyłki za pobraniem zostaje wykluczony z Programu Lojalnościowego.


III. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 

Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem, że:

Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 6 miesięcy wcześniej.